The Whole True — Farsi eBook

The Whole Truth — Now Available in Farsi as an PDF eBook

(See a message in English below, from the translator.)

تمام حقيقت: ميراث معنوي پال توئيچل

نوشته‌ داگ مارمن

موضوع واقعي اين كتاب در مورد حقيقت و چگونگي يافتن آن است. اين كار با يك گفتمان عمومي در اينترنت و در مورد يكي از منحصر به فردترين انسان های قرن بيستم آغاز شد: يك شورشگر معنوي به نام‌ پال توئيچل. كنكاش براي يافتن حقيقتي كه در وراي تهمت پنهان‌كاري و تقلب نهفته بود، منجر به از هم گسيختن توطئه‌هايي خيالي شد، توطئه‌هايي كه سرمنشأ آن‌ها شايعه‌هايي بودند كه براي مدت بيش از بيست سال به گوش مي‌رسيدند.م

تمام حقيقتاين داستاني است كه پنجره‌اي را در مورد مناقشات معنوي در عصر حاضر مي‌گشايد: جنگ‌هايي را به نمايش مي‌گذارد كه بر سر باورهاي جديد و به خاطر قدرتي كه اين باورها در تغيير دادن زندگي دارند، ايجاد شده‌اند؛ شيوه‌هايي براي تغيير ديدگاه عمومي عليه گروه‌هاي ديني؛ و چالش يافتن حقيقت در عصر مدرن ما كه رسانه‌ها در آن حكم‌راني مي‌كنند.م

سپس اين كتاب به بررسي حقانيت آموزش‌هايي معنوي مي‌پردازد كه به جاي روش‌هاي خشك تفكر، بر پايه‌ي تجربيات فردي استوار هستند و همچنين به مشكلي مي‌پردازد كه جويندگان بايد در جستجوي خود براي يافتن حقيقت، در رويارويي با ديدگاه عمومي، با آن روبرو شوند.م

در عصري كه جهان غرب هر لحظه در انتظار مأيوس شدن از افراد سرشناس است،‌ اين كتاب داستان متفاوتي را بيان مي‌كند. اين كتاب نشان مي‌دهد كه چگونه گفتمان آزاد و محترمانه باعث احياي مجدد اعتماد خواهد شد و مي‌تواند به عنوان پادتني در مقابله با جريان‌هاي نیمه-حقيقت در انتقاد عمومي نقش ايفا كند. اين كتاب نشان مي‌دهد كه اگر يك باور، بر تجسس و جستجوي فرد و تجربه‌ي مستقيم متكي باشد، مي‌توانيم به آن تكيه كنيم.‌ در حالي كه اگر هوشيار نباشيم، ‌افشاگري‌ها قادر هستند ما را از حقيقتي كه مدعي نمايش آن هستند دورتر كنند.م

تمام حقيقت متشكل از تصاوير و اطلاعاتي از پال توئيچل مي‌باشد كه تا كنون منتشر نشده است.م

نظريات:م

بالاخره وقت كردم تا كتاب فوق العاده شما را بخوانم. اکنون و براي هميشه بهترين توصيه را براي هر كسي كه مي‌خواهد در مورد پال توئيچل جستجو كند دارم: كتاب مارمن را بخوانيد. اين حرف آخر است. يك كار دقيق و پژوهشي.» (استايگر شخصاً حروف آخر را بزرگتر نوشته است.)م

برد استايگر، نويسنده‌ي كتابِ در روحم آزادم، ‌اولين بيوگرافي از پال توئيچل  —

از خواندن كتاب شما،‌ تمام حقيقت،‌ بسيار مسرور شدم. با خود فكر كردم كه بلاخره،‌ يك نفر همه چيز را درست متوجه شد. اكنكار شيوه‌ي زندگي پال بود و به همين شيوه هم زندگي كرد. من خيلي پال را دوست داشتم. من به او باور داشتم. به تمامي كارهاي او اعتقاد داشتم. اين زندگي‌ من هم بود. تا آنجايي كه خود مي‌دانم، تا به حال عليه پال يا اكنكار سخني نگفته‌ام. اصلاً‌ نمي‌دانم مردم اين مهملات را از كجا مي‌آورند. داگ،‌ موضوع اين است كه شما كسي هستيد كه كار پال را در جايگاه مناسب آن قرار داديد. خيلي از شما متشكرم.»م

گيل توئيچل  —

گزيده‌اي از كتاب:م

پیش از اینکه بتوانی حقیقت را به دیگران عرضه کنی، اول باید آن را به عنوان الزام مطلق زندگی خود بدانی. ما باید در همه حال حقیقت را ببینیم، بشناسیم و به آن بیاندیشیم.م

دیدن حقیقت را انکار کن، وانمود کن که شناخت آنچه حقیقت دارد از آنچه غیر حقیقی است غیر ممکن می‌باشد، حقیقت را مخدوش کن، سعی کن آن را با غیرحقیقت در هم آمیزی، سعی کن خود و دیگران را فریب دهی، حقیقت را در ظاهری فاقد جذابیت به دیگران عرضه کن، و آنگاه زندگي تو پر از آشفتگي خواهد شد … م

زمان، زمان حقیقت است «حقیقت، تمام حقیقت، و هیچ چیز مگر حقیقت.» هم اکنون زمان نیمه حقيقت، سرگشتگی و نداشتن ادراك نیست. این‌ها بذرهای افسوس هستند. آسودگی، درک و شهامت در حقیقت نهفته‌اند.م

پال توئیچل، فلوت الهی —

بخشي از پیش‌گفتار

تفاوت قائل شدن بين عقاید از حقیقت

در سال 1965 پال توئیچل آغاز به سخنرای، ارائه‌ي کتاب و دوره‌های آموزشي سفارشی از طریق پست در زمينه‌ي اکنکار، دانش باستانی سفر روح کرد. طی چند سال، او چندين كتاب منتشر کرد، ليست دیسکورس‌های ماهانه‌ خود را گسترش داد، و آغاز به برگزاری سمینارهای محلی و جهانی کرد که هزاران نفر را به خود جذب مي‌نمود.م

دیوید لین در کتاب خود با عنوان، ایجاد جنبش معنوی نوشت:م

تنها عاملِ بزرگ رشد شگفت‌انگیز اکنکار، جدای از پيغام معنوي آن و شخصیت پال توئیچل، برهه زمانی ای بود که در آن اكنكار شكوفا شد. اواخر دهه 1960 دوره‌ای از نارضایتی اجتماعی مردم آمریکا بود. اکنکار در میان نارضایتی جامعه سکولار از ادیان «اورتدکس» متولد شد. جوانان سرکش روي به شرق می‌آوردند؛ عرفان، یوگا و ذن، «محرم» در نظر گرفته می‌شد. ولی اکنکار متفاوت بود. آن منحصر بفرد بود، زیرا عناصري از تعلیمات شرقی در مورد کارما، شبدایوگا و تناسخ را دربرداشت و در عین حال همچنان اساس غربی خود را حفظ کرده بود … آنچه اکنکار ارائه می‌کرد جستجويي جدید بود – جستجوي آگاهی بالاتر.م

با وجودی که اکنکار در آن زمان بطور گسترده شناخته شده نبود، ولی تبدیل به یکی از معروف‌ترین جنبش‌های معنوی دهه‌های 1960 و 1970 شد. تعداد افرادی که به اکنکار روی آوردند، بیشتر از تعداد افرادي بودند که به ادیان مناقشه برانگیز جدید آن روزها، مانند هرکریشنا، مونیز، و مأموریت نور الهی روی آورده بودند . این گروه‌ها باعث ایجاد واکشن‌ های خصمانه و مناقشات عمومی شدند. ولی از طرف دیگر اکنکار واکنش مطبوعاتی کمی داشت. علت آن هم ساده بود: پال توئیچل هرگز سعی در تغییر مردم نداشت، و تعلیمات او نیز به جای اینکه بر اساس ایمان باشند، بر تجربه استوار بودند..مم

The book is free to download - Farsiاين كتاب به صورت پي دي اف تهيه شده است و مي‌توان در كامپيوتر ، تبلت و تلفن همراه از آن استفاده كرد.م

A Word by the Translator

This book studies and reveals obscure truths and facts about Eckankar, Paul Twitchell, its founder, and the Eck Masters who followed him. By reading this book, one can see the flaws in the claims made by critics about Paul Twitchell and Eckankar. The author of this book, Doug Marman, has carefully studied these criticisms, along with the inner challenges they raise. He answers each one. But we should remember, as Doug says over and over again throughout this book: Each seeker must decide for himself what the truth is.

Although I now live in the USA, I grew up in Iran. However, I believe many Iranian Eckists, and those who have are now in touch with Eckankar in Iran, do not know the true details of these events and controversies surrounding Paul Twitchell and the Eck Masters after him. This is why, with all the rumors that have come from a book published by David Lane in the USA, I decided to translate The Whole Truth.

Although the purpose of translating this book is partially to explain the truth of what really happened, as an answer to the claims and sophistries published in David Lane’s book, it is the enlightening nature of this book, its insights, experiences and the many interesting dialogues that motivated me to deliver it to my fellow Iranians.

What I found in The Whole Truth is something far more than just an answer to David Lane’s criticisms. As we listen to a writer as he searches and dialogues, especially when he takes us to the deepest inner explanations of the path, all aimed at finding truth, we gain something beyond an accurate history of the spiritual legacy of Paul Twitchell. We also, ironically, discover a deeper understanding of Paul’s teachings. This is the real reason why I recommend this book to all dear readers.

The Whole Truth delivers valuable information about events and incidents in the early history of Eckankar, and it explains the subtle processes of the spiritual path of Eck. I believe much of this information will be new to Iranians. As a result, some of the events described in this book show new details that may be upsetting, because they are different from what you presumed took place. Remember, however, that this information is also bringing you closer to the truth. So this book can be a challenge, because we need to leave behind old ideas and attitudes, as we step into a new understanding.

I must say again that there is an abundance of knowledge and wisdom in this book about spirituality. In addition, it gives us a clearer picture of what really happened when Paul Twitchell first began writing and speaking about Eckankar, showing us the true legacy that he left us. When this book goes beyond this history and opens up gateways to the spiritual wisdom of the path of Eck, that is when, for me, it has been the most insightful.

My hope is that this translation delivers to the reader the whole message of this book.

Whenever footnotes incorporate the ideas of the translator, they end with this: (translator).

Some ideas and words of the author, Doug Marman, have been added that were not in the original text. These notes end with this: (As told to the translator by the author).

Some footnotes include the English spelling of names for better reference and study of the reader.

The font size of this book is bigger than usual. This is why this eBook has so many pages. The original English book is 544 pages, but the author recommended larger font size to make it easier to read on tablets and phones.

Lastly, I am deeply thankful to the author for his help throughout the translation of this book. In addition, I must thank two reviewers, who did not want their names mentioned, for their precious comments. There were errors in the first transcripts of this translation and, without their help, this book would not have attained its current state. The translation of this book took 3 years, however there may still be some minor wording errors for which I solicit the reader’s pardon.

In the hope that this book will open doors to a new era of spirituality for dear friends in Iran, I dedicate it to all Eck Masters, from the beginning of time to the present, who have carried the torch of truth.

— Arman Radnik

4 thoughts on “The Whole True — Farsi eBook

  1. Dear Doug, Dear Arman
    Thank you so much for this gift, this book. About 12 years ago I had read Dialogue in the age of criticism but reading The whole truth in Farsi let me know much more about who was Paul Twitchell.
    Thank you so much

  2. I am thankful for what you have done even though I am not an Iranian. Helping people to get what they need for spiritual growth is one of the most important things.

Leave a Reply to Louis Krstic Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.